Manastir Divša ( Đipša )

We cannot display this gallery
  • Okrug: Srem
  • Opština:
  • Poštanski broj:
  • Pozivni broj: ( + 381 ) 21
  • Telefon:
  • Veb sajt:
  • Kontakt / rezervacija:

Manastir Divša ( Đipša) sa crkvom Sv. Nikole pripisuje se despotu Jovanu Brankoviću. Pouzdani podaci o manastiru iz turskih izvora datiraju iz polovine 16. veka. Pretpostavlja se da je u 17. veku bio napušten, a početkom 18. veka pominje se kao metoh manastira Kuveždina.

Stara crkva obnovljena je 1744, a najveće promene na crkvi izvedene su 1762/ 4. godine kada je izgrađena nova priprata sa zvonikom nad kojom je formirana kapela posvećena Bogorodici. Ikonostas obnovljene crkve slikao je 1753 / 4. godine Teodor Stefanov Gologlavac.