Timacum Minus

We cannot display this gallery
  • Okrug: Zaječar
  • Opština: Knjaževac
  • Poštanski broj:
  • Pozivni broj:
  • Telefon:
  • Veb sajt:
  • Kontakt / rezervacija:

Timacum Minus ( Ravna, Kuline ili Gradište ) je najstarije vojno utvrđenje u timočkoj oblasti. Lokalitet se nalazi nadomak sela Ravna, severno od Knjaževca na obali Belog Timoka.

Utvrđenje i prateće naselje datiraju iz I veka naše ere i traju sve do Justinijanove obnove carstva u VI veku. U blizini utvrđenja, na padini brega Slog, otkrivene su dve rimske nekropole sa brojnim i raznovrsnim nalazima i grobnim prilozima (nakit, keramičke i staklene posude, novac i dr.).

Arheološki materijal sa ovog lokaliteta većim delom je smešten u Zavičajnom muzeju Knjaževac kao i u arheo – etno parku u čijem sklopu je formiran lapidarijum.